פוזישן - גיוס והשמה עובדים, שירותי משאבי אנוש

רשימת התחומים המקצועיים

תחום
תפקיד
רשימת כל התחומים המקצועיים 

אלקטרוניקה

מהנדס/ת אלקטרוניקה 

מנהלה/אדמניסטרציה

אחראי/ת תפעול ואדמניסטרציה 

 טל: 08-9456065, פקס: 076-5102212 . cv@position-hr.co.il